Minőség és környezetpolitika

A PlasticArt Kft. a minőséget és a környezetvédelmet működése meghatározó tényezőjének tekinti. Tudatában van annak, hogy a termék gyártás területén elérni kívánt üzleti sikereinek és a vevői igények teljes körű kielégítésének egyik alapvető feltétele a minőség és környezet terén fenntartható fejlődés biztosítása.

A PlasticArt Kft. által gyártott termékek minőségéért és a környezetvédelemért viselt felelősség – a vevőkkel és a környezettel közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban álló – valamennyi munkavállaló egyéni felelősségén alapul.

A vevők bizalmának elnyeréséért és megtartásáért a társaság minden munkavállalójának a vonatkozó belső szabályok, az előírt követelmények alapján, a cég hírnevének erősítése, a vevői igények megfelelő minőségű teljesítése érdekében kell eljárnia és együttműködnie.

A környezeti politika magvalósítása érdekében társaságunk feltárja jelentős környezeti tényezőit, azok hatásait és kezelésükre környezeti célokat állít fel, környezeti programokat indít a lehetőségeinek megfelelő anyagi, tárgyi és emberi erőforrások biztosításával. A vonatkozó törvényeket, jogszabályi előírásokat, illetve a társaságunk által vállalt egyéb kötelezettségeket betartjuk.

A minőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesülését érdekében a PlasticArt Kft. vezetése vevői megelégedettségének elnyeréséért és megtartásáért, valamint a működőképesség fenntartásához és a versenyképes termékek előállításához vállalja:

 • a vevők igényeinek, minőségi elvárásainak teljesítését a beérkező információk gyors és hatékony feldolgozásával, a minőséghibát kiváltó kockázatok csökkentésével;
 • a felelősség felvállalását az általa előállított termékek és szolgáltatások minőségéért;
 • a megrendelői igények rugalmas kezelését, az észrevételek, panaszok, kivizsgálások tapasztalatainak munkafolyamatba való visszacsatolását;
 • a minőség javítása mellett a költségek minimalizálását a belső munkafolyamatok állandó javításával és a folyamatbiztonság növelésével;
 • korszerű folyamatszabályozó és ellenőrző rendszerek megvalósítását és üzemszerű alkalmazását, valamint a gyártási folyamat monitoring rendszerének tökéletesítését;
 • az erőforrások – gyártóberendezés, anyag, energia, gyártási eljárás, szakismeret, információ, pénzügyi forrás – hatékony felhasználásának növelését a veszteségek csökkentésével;
 • a nem-megfelelőségek statisztikai módszerekkel történő feldolgozását és ismétlődésük folyamatos mérséklését;
 • a fajlagos energia felhasználás és a káros környezeti hatások csökkentését;
 • a tevékenységünkkel összefüggő környezeti hatások feltárását és azok kezelésére környezeti célok és programok felállítását;
 • a környezeti teljesítmény tudatos javítását;
 • hulladékok és melléktermékek hasznosítását, a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentését;
 • oktatással, képzéssel és tréningekkel a munkatársak minőség- és környezettudatos gondolkodásának folyamatos fejlesztését.

Ezen célok elérése érdekében alakítottuk ki az MSZ EN ISO 9001:2015-es és az MSZ EN IS01400T2015 szabványkövetelményeknek megfelelő integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünket, amelyet folyamatosan továbbfejlesztünk, tökéletesítünk.

A rendszer működtetésével olyan légkört és szakmai kultúra megteremtését kívánjuk elérni, ahol a hatékonyság, a megújulás és a minőségjavítás és környezetvédelem iránti igény természetes.

A munkatársak minőség iránti elkötelezettségéért, a minőségpolitika megvalósításáért és fejlesztéséért, valamint az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények közötti munkavégzéséért a társaság vezetősége felelősséget vállal.

Ezen nyilatkozatunkat a nyilvánosság számára is rendelkezésre bocsátjuk.Gellénháza, 2017.06.01.

Oravecz Viktor
Ügyvezető igazgató