Köztudomású a műanyagokkal dolgozó szakemberek között, hogy bizonyos polimerek képesek vizet, nedvességet felvenni a gyártási “száraz állapotukhoz” képest. Ez a vízfelvételi képesség a molekulaszerkezetből adódik, ezért a különböző polimer fajták között eltérés mutatkozik, nemcsak a mechanikai és hőtani tulajdonságokban, de a víz vagy nedvesség-felvételi tulajdonságokban is. Ismert a vízfelvételi folyamatról, hogy a felvett víz mennyisége függ a környezeti közeg víztartalmától, ami generálja a folyamatot. Ez normál levegő esetén is mérhető nedvességtartalmat jelent, de szélső esetben 100%-os vízközeg is lehet (pl. vízalatti üzemmód esetén). Minél nagyobb a környező közeg nedvesség-tartalma, annál nagyobb lesz – adott idő után, az elért egyensúlyi állapotban – a polimer víztartalma. A nedvesség felvétele időben folyamatosan csökkenő, lassuló folyamat, melyet a hőmérséklet is befolyásol. Magasabb hőmérsékleten gyorsabb az abszorpció. A gyakorlati alkalmazások szempontjából lényeges tudni, hogy normál üzemi körülmények esetén (50%RH, 23 C) melyik anyag mennyi vizet képes felvenni, mert a mechanikai tulajdonságok mellett a méretstabilitás, méretváltozás a gépelem gyártásnál, technológia tervezésénél rendkívül fontos. Ismert, hogy a polimerek nedvesség felvétele általában csökkenti az anyag szilárdsági jellemzőit, de növeli a szívósságot, alakváltozási képességet. A vízfelvétellel arányos a polimer gépelemek méretváltozása is.

plasticart paA kondícionáló berendezésünket egyedi kérésünkre gyártották le. A gép tartalmaz 4 db. fémtálcát, aminek a mérete 73 mm x 78 mm x 20 mm.